Armoedepreventie

Hoe herken je armoede?

Armoede komt zelden alleen. Er is vaak meer aan de hand.
Wanneer je onderstaande signalen ziet bij iemand, kan er een vermoeden van armoede zijn. Bespreekbaar maken is lastig, maar kan ook een opluchting zijn voor mensen. Advies nodig? Leg je vraag, zonder namen te noemen, eens voor bij het Sociaal Team! Zij kunnen u adviseren wat te doen.

Sociaal Team Dinkelland, dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 10.00 uur op telefoonnummer 085-0514052

Risicofactoren

 • Geen of te laag betaald werk
 • Lage opleiding
 • Slechte gezondheid
 • Alleenstaand ouderschap
 • Verslaving
 • Overerving: generatie op generatie
 • Laaggeletterdheid
 • Kopen op krediet
 • Wonen in achterstandswijk/buurt/straat
 • Het hebben van een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychiatrisch, psychisch)
 • Specifieke omstandigheden als prostitutie, detentie, onvermogen van mensen zelfgebrek aan inzicht op inkomen en uitgaven, niet op de hoogte zijn van voorzieningen en mogelijkheden).
 • Gebrek aan een netwerk
 • Weinig zelfvertrouwen

Signalen bij volwassenen

 • Geen betaald werk, of meerdere banen naast elkaar laagbetaald
 • Dakloos of dakloos geweest
 • Hoge vaste lasten, of achterstand in betalen vaste lasten
 • Niet betalen van bijdragen, aangaan van schulden of meedoen op de pof
 • Vermijdingsgedrag
 • Geen uitjes, geen vakantie
 • Slechte persoonlijke verzorging (gebit, haar, kleding)
 • Problematische schulden, en wellicht al in schuldhulpverlening zitten
 • Erg op geld gericht zijn (binnenkomst toeslagen, loon of uitkering, kinderbijslag)
 • Geen buffer voor onverwachtse noodzakelijke uitgaven (wasmachine, fiets)
 • Geen verzekeringen (zorg, inboedel, uitvaart)
 • Verwaarlozing woning (achterstallig onderhoud, vies, rommel)
 • In korte termijn oplossingen denken
 • Overlevingsmodus
 • Geen ruimte in het hoofd om nieuwe informatie te verwerken
 • Niet nakomen van afspraken

Communicatie met ouders

 • Vermijden contact of zoeken impulsief contact
 • Komen niet naar het oudercontact
 • Werken niet mee met problemen, willen kind naar een andere school laten gaan
 • Betalen geen ouderbijdragen
 • Reageren niet op brieven
 • Reageren niet op een doorverwijzing (tandarts, oogarts, logopedie)
 • Schuiven hun taken door naar hun kind (bijv. rapport ophalen, zorgen voor broertje/zusje)
 • Beheersen de taal niet

Gemoedstoestand

 • Neerslachtigheid
 • Depressie
 • Compenseren
 • Crimineel gedrag
 • Zich isoleren
 • wanhopig
 • gevoel van onmacht
 • Schaamte
 • Vermijdingsgedrag
 • Boos
 • Uitgeput
 • Niet strijdvaardig
 • Landelijke info
  Kopje onder?
  Ook op landelijk niveau wordt er hulp aangeboden