Landelijke info

Landelijke info

In Nederland zijn veel organisatie die willen helpen. Hieronder vind je een aantal landelijke organisaties die je kunt benaderen.

De kindertelefoon

De kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, die in vertrouwen willen praten over een probleem. Ben je tussen de 8 en 18 jaar bel dan 0800 0432 (gratis en anoniem) of chat met
De Kindertelefoon. www.dekindertelefoon.nl

Kadera - aanpak huiselijk geweld

Kadera wil ervoor zorgen dat huiselijk geweld stopt en niet meer terugkomt. En beter nog; dat het niet ontstaat. Daarom biedt Kadera naast opvang, begeleiding, het Personenalarm AWARE en nazorg ook preventie en deskundheidsbevordering voor professionals. Zo wil Kadera bijdragen aan een samenleving waarin geen plaats is voor huiselijk geweld. Kadera pakt ook gedwongen prostitutie (loverboys) en geweld vanwege de familie – eer aan. Kadera helpt huiselijk geweld te stoppen in Overijssel, bij jongere mensen en bij volwassenen.

Met hulp lukt het vaak het geweld te stoppen. Neem daarom contact op met Veilig Thuis (0800 2000) in jouw regio. Veilig thuis biedt advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bespreken met jou je veiligheid en wat je nodig hebt. Wanneer het nodig is verwijzen zij je door naar Kadera, of naar een andere organisatie.
Belangrijk is dat jij aan de bel trekt! Hoe eerder jij dat doet, hoe sneller Kadera jou kan helpen het geweld te stoppen!

Bel voor hulp en advies Veilig Thuis: 0800 – 2000 of Kadera 088 – 422 24 95.
Op www.kadera.nl is meer informatie te vinden over Kadera.

  • Landelijke info
    Kopje onder?
    Ook op landelijk niveau wordt er hulp aangeboden