Kleding en babyuitzet

Kleding en babyuitzet

Tweedehands kleding en babyuitzet, vaak gratis en anders voor een klein bedrag.

Kleding en babyuitzet

Het meedoenpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen voor kleding van je kind, zoals een winterjas of schoenen, wanneer jouw inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum. Deze bijdrage is maximaal € 100 per jaar en kan ook gebruikt worden voor andere benodigdheden om jouw kind mee te kunnen laten doen met leeftijdsgenootjes, zoals leuke activiteiten of uitstapjes.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het meedoenpakket aanvragen:

  • De ouders/verzorgers van het kind
  • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
  • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
  • De Politie
  • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
  • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
  • Stichting Leergeld
  • ​Verjaardagsbox

Waar kan het meedoenpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Je geeft aan hoeveel geld je voor welk doel nodig hebt. Het geld wordt door SWTD op jouw rekening gestort waarbij je wel binnen 3 weken moet aantonen dat het geld aan je kind(eren) besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Astrid Wessling, 0622978612a.wessling@swtd.nl

Kledingbank

Om in aanmerking te komen voor gratis kleding voor jezelf kun je jezelf aanmelden via een hulpverlenende instantie. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de kledingbank. Deze kan opgevraagd worden door te mailen naar info@kledingbankoosttwente.nl. Je mag je ook aanmelden via Astrid Wessling, a.wessling@swtd.nl of bel haar op telefoonnummer 06-22978612

Kledingbank Oost Twente
Nijverheidsstraat 97
7575 BH Oldenzaal
Openingstijden: iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur.
www.kledingbankoosttwente.nl

Kraambank

Een goede start voor baby en ouder! Baby’s kosten veel geld. Maar niet iedereen heeft evenveel geld om de juiste voorzieningen te treffen die nodig is bij de komst van een baby. Om ouders uit Oldenzaal en Dinkelland in armoede te helpen, is er de Kraambank Oost Twente. De Kraambank biedt de nodige spullen voor de start van een goede kraamtijd, daar waar ouders dit zelf niet kunnen. Aanstaande ouders kunnen een beroep doen op de Kraambank, na doorverwijzing van Kraamzorg, Verloskundigen, huisartsen, Maatschappelijk Werk en Gynaecologen. Aanvragen via info@impuls-oldenzaal.nl.

De vrijwilligers van de Kraambank zorgen ervoor dat de juiste spullen op voorraad zijn en dat de aanstaande ouders een goede start kunnen maken.
www.impuls-oldenzaal.nl

  • Kleding en babyuitzet