Activiteiten

Activiteiten

Meedoen aan leuke dingen kan altijd!

Activiteiten

Het meedoenpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen om jouw kind mee te laten doen met leeftijdsgenootjes wanneer jouw inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum. Deze bijdrage is maximaal € 150 per jaar en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor leuke activiteiten of uitstapjes maar ook voor de aanschaf van kleding.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het meedoenpakket aanvragen:

  • De ouders/verzorgers van het kind
  • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
  • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
  • De Politie
  • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
  • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
  • Stichting Leergeld
  • ​Verjaardagsbox

Waar kan het meedoenpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Je geeft aan hoeveel geld je voor welk doel nodig hebt. Het geld wordt door SWTD op jouw rekening gestort waarbij je wel binnen 3 weken moet aantonen dat het geld aan je kind(eren) besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Astrid Wessling, 0622978612,  a.wessling@swtd.nl

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) 

Onze activiteiten bestrijken de volle breedte van welzijnswerk, waarbij we ons richten op alle Tubbergenaren. Van jong tot oud. Om nieuwe mensen te ontmoeten, bij een clubje te horen, lekker de deur uit te zijn. Voor een klein bedrag, of soms zelfs helemaal gratis. website www.swtd.nl

Vakantie voor gezinnen met mantelzorgers

Stichting Skik in Twente wil gezinnen met opgroeiende kinderen (tot 16 jaar)  waarvan één van de gezinsleden, dit kan een ouder of één van de kinderen zijn, permanent zorg nodig heeft door een ernstige of chronische ziekte of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een zorgeloze en onvergetelijke vakantie bieden. Skik richt zich vooral op gezinnen die zich ook financieel gezien, geen (zorg)vakantie kunnen veroorloven.

Dus ben of ken je een gezin dat zwaar onder druk staat en toe is aan een zorgeloze, onvergetelijke vakantie om weer even energie op te doen, kijk dan op:
www.skiktwente.nl

Humanitas Twente Match

Alle jongeren tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben  (gehad), jonge nieuwkomers of jonge moeders. De Humanitas Match coaches (vrijwilligers) bieden je vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school. Je coach heeft aandacht voor jou, komt 1x per week voor maximaal 1 jaar ongeveer.

http://www.humanitastwente.nl/ 074-2437733

Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Leergeld Dinkelland probeert die uitsluiting te voorkomen. Leergeld ondersteunt ouders, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan sport, muziek, een schoolreis, schoolkamp etc. De financiële bijdrage die Leergeld verstrekt gaat altijd rechtstreeks naar een vereniging of sportclub. Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in Dinkelland wonen en van wie de ouders een inkomen hebben dat minder is dan 130% van het bijstandsniveau.

Wat Leergeld te bieden heeft en hoe u gebruik kunt maken van Leergeld vindt u op de website http://www.leergeld.nl/dinkelland

  • Activiteiten