Opleiding

Opleiding

Kijk verder om erachter te komen waarvoor jij in aanmerking komt.

Opleiding

Openbaar vervoer 

Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren.

Voorwaarden
Je kunt het studentenreisproduct krijgen als je:

 • een voltijdopleiding (bol) doet aan het mbo. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kan dat niet.
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Duo & Studiefinanciering

Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor Studiefinanciering. Meer informatie vind je op: www.duo.nl

Tegemoetkoming schoolkosten ROC van Twente

Het ministerie OC&W heeft geld beschikbaar gesteld om minderjarige BOL-studenten uit minimagezinnen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke leermiddelen. Zo hoeven financiële redenen geen belemmering meer te zijn om een MBO opleiding te starten.

Denk hierbij aan de aanschaf van een laptop, boeken, licenties, kleding en materialen. Voor het ROC van Twente geldt dat leermiddelen waarvoor een volledige vergoeding wordt gegeven in het bezit komen van het ROC van Twente. Studenten kunnen de leermiddelen op bruikleenbasis gebruiken gedurende de inschrijving van de opleiding.

Het Studiefonds kan alleen helpen als ook je eigen sociale netwerk, de gemeente waarin je woont, fondsen of DUO (studiefinanciering) geen bijdrage kunnen leveren. Er geldt een procedure die beschrijft aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Gezinnen die van deze regeling gebruik willen maken kunnen zich melden bij de opleiding waar ze ingeschreven staan. Wanneer de opleiding via het ROC van Twente gevolgd wordt stuur je voor meer informatie een mail naar studiefonds@rocvantwente.nl

Het schoolpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen wanner het inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum voor alles wat jouw kinderen nodig hebben voor school. Bijvoorbeeld schoolmateriaal, schooltas, fiets, telefoon, laptop, tablet, rekenmachine enz. voor maximaal € 200 per jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de diverse benodigdheden een levensduur hebben van 4 jaar.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het schoolpakket aanvragen:

 • De ouders/verzorgers van het kind
 • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
 • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
 • De Politie
 • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
 • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
 • Stichting Leergeld
 • Verjaardagsbox

Waar kan het schoolpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Ouders geven aan hoeveel geld ze voor welk doel nodig hebben. Het geld wordt door SWTD op hun rekening gestort waarbij de voorwaarde geldt dat ouders achteraf kunnen aantonen dat het geld aan de kinderen besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Astrid Wessling, 0622978612,  a.wessling@swtd.nl

Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Leergeld Dinkelland probeert die uitsluiting te voorkomen. Leergeld ondersteunt ouders, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan sport, muziek, een schoolreis, schoolkamp, bijles etc. De financiële bijdrage die Leergeld verstrekt gaat altijd rechtstreeks naar een vereniging of sportclub. Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in Dinkelland wonen en van wie de ouders een inkomen hebben dat minder is dan 130% van het bijstandsniveau.

Wat Leergeld te bieden heeft en hoe u gebruik kunt maken van Leergeld vindt u op de website http://www.leergeld.nl/dinkelland

 • Opleiding