Financieel

Financieel

Hulp bij je financiƫn is belangrijk voor een goede toekomst

Financieel

Stadsbank

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te worden. Als u moeite heeft om uw financiën op orde te houden of als er sprake is van financiële problemen dan kan de Stadsbank u van dienst zijn. Dat begint altijd met een aanmelding bij de Stadsbank.  De Stadsbank helpt u met het op orde krijgen van uw financiën. Samen met een adviseur van de Stadsbank brengt u overzicht aan in uw financiële situatie. Als u schulden heeft dan proberen zij afspraken te maken met uw schuldeisers om tot een oplossing te komen. Bij de stadsbank kunt u ook terecht voor een persoonlijke lening. Bij de stadsbank gaat het erom dat u op een verantwoorde manier kunt lenen. Hierdoor kunt u uw lening terugbetalen zonder in financiële problemen te komen. 

www.stadsbankoostnederland.nl

Spreekuur consulent voor zaken in het kader van de Participatiewet

Voor het aanvragen van een uitkering in het kader van de Participatiewet of voor een vergoeding voor bijzondere kosten of als er een beroep gedaan wil worden op de minimaregelingen kan men naar het Werkplein in Almelo.

Men kan daar dagelijks zonder afspraak terecht van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is 0546-541789

Voor vragen over het mutatieformulier, de aanvraag of uitkering, bijzondere en aanverwante zaken kan men ook op het inloopspreekuur terecht in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5, Denekamp.  Dit spreekuur is elke woensdagmorgen in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur.

https://www.dinkelland.nl/contact-met-sociale-zaken

WMO Loket Dinkelland

Het team WMO heeft geen loket meer in Dinkelland en Tubbergen. Men kan een melding doen via de website van de gemeente. Aan de hand van deze melding wordt er contact opgenomen door een consulent van Team Ondersteuning & Zorg. Mochten er vragen zijn of twijfel of er een melding ingediend kan worden, dan kunnen ze bellen met het Team Ondersteuning & Zorg, tel. 0541-854100 (Dinkelland

https://www.dinkelland.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

De Stichting Studiefonds ROC van Twente

Deze stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële, hetzij materiële bijdragen in de studiekosten aan studenten, leerlingen, cursisten en deelnemers van het ROC van Twente, die door omstandigheden niet (meer) over de middelen beschikken om hun studie aan ROC van Twente op een goede wijze voort te zetten, hetzij af te ronden en de benodigde middelen niet via een andere reguliere weg kunnen verkrijgen. 

Naam:
Stichting Studiefonds ROC van Twente
Vestigingsadres 
Gieterij 200
7553 VZ HENGELO
Contactpersoon
Mevrouw D. van Buul
Tel.: (074) 852 55 63 / (06) 21 19 23 02
e-Mail: studiefonds@rocvantwente.nl

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer en lukt het u niet om met uw inkomsten rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossingen betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst? Wacht niet te lang voordat u om hulp vraagt. Hoe eerder, hoe beter!

Wat kunnen zij voor u doén? Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt u hulp.
U kunt altijd een afspraak maken met de adviseurs schuldhulpverlening. Zij geven u informatie over de schuldhulpverlening die het ROZ u kan bieden. Zij kunnen u tijdelijk aanvulling geven op uw inkomen of u kunt gebruik maken van hun financieringsarrangement. Zij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw schulden.

Kosten
De dienstverlening is voor u meestal gratis.

Contact
ROZ Groep / schuldhulpverlening
Ondernemerscentrum H164 / Enschedesestraat 164 / 7552 CL Hengelo
Postbus 461 / 7550 AL Hengelo
(074) 241 51 00
www.rozgroep.nl
schuldhulpverlening@rozgroep.nl
lid van de NVVK

ROZ is dé adviesorganisatie voor bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening aan ondernemers. Ze zijn een overheidsorganisatie en werken voor en in opdracht van bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

 

 

  • Financieel