Activiteiten en ondersteuning

Activiteiten en ondersteuning

Meedoen aan leuke dingen kan altijd!

Activiteiten en ondersteuning

Het meedoenpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen om jouw kind mee te laten doen met leeftijdsgenootjes wanneer jouw inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum. Deze bijdrage is maximaal € 100 per jaar en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor leuke activiteiten of uitstapjes maar ook voor de aanschaf van kleding.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het meedoenpakket aanvragen:

  • De ouders/verzorgers van het kind
  • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
  • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
  • De Politie
  • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
  • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
  • Stichting Leergeld
  • ​Verjaardagsbox

Waar kan het meedoenpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Je geeft aan hoeveel geld je voor welk doel nodig hebt. Het geld wordt door SWTD op jouw rekening gestort waarbij je wel binnen 3 weken moet aantonen dat het geld aan je kind(eren) besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Astrid Wessling, 0622978612,  a.wessling@swtd.nl

Vakantie voor gezinnen met mantelzorgers

Stichting Skik in Twente wil gezinnen met opgroeiende kinderen (tot 16 jaar)  waarvan één van de gezinsleden, dit kan een ouder of één van de kinderen zijn, permanent zorg nodig heeft door een ernstige of chronische ziekte of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een zorgeloze en onvergetelijke vakantie bieden. Skik richt zich vooral op gezinnen die zich ook financieel gezien, geen (zorg)vakantie kunnen veroorloven.

Dus ben of ken je een gezin dat zwaar onder druk staat en toe is aan een zorgeloze, onvergetelijke vakantie om weer even energie op te doen, kijk dan op:
http://www.skiktwente.nl

Dagje Uit Rode Kruis

Jaarlijks organiseert de afdeling Dinkelland – Oldenzaal – Tubbergen van het Rode Kruis een gratis dagje uit voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Kinderen die in de zomervakantie niet op vakantie kunnen om financiële, sociale en/of medische redenen kunnen aangemeld worden voor dit dagje uit. Dit vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van de zomervakantie. Belangstellenden kunnen zich melden bij mistrate.haarhuis@concepts.nl. Na melding ontvangt men een aanmeldingsformulier.

Humanitas Twente Gezinsondersteuning 

Vrijwilligers van Gezinsondersteuning ondersteunen gezinnen door o.a. een luisterend oor te bieden, hun eigen ervaring als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden:

Home-Start+: Gezinnen met kinderen tot 14 jaar. Met deze ondersteuning activeert Home Start de gezinnen zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen en kinderen opgroeien in een positief opvoedklimaat.

Steunouder: Vrijwilligers ondersteunen overbelaste ouders door tijdelijk een dagdeel per week een gedeelte van de zorg voor de kinderen over te nemen. 

Wel Thuis: Gezinnen waarbij jeugdzorg/jeugdbescherming betrokken is of dreigt te raken kunnen ondersteuning krijgen van een Wel Thuis vrijwilliger. 

Humanitas Twente BOR: Gescheiden ouders en hun kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van de omgang kunnen een beroep doen op BOR. 

http://www.humanitastwente.nl/  074-2437733

Bureau Loes 

Loes opvoedondersteuning 
Bij Loes kun je terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Loes werkt voor het Centrum Jeugd en Gezin in dertien Twentse gemeenten. Op de website, Loes Facebook pagina en Twitter kun je 24 uur per dag terecht voor tips of om vragen te stellen over de opvoeding van je kind(eren). Naast tips vind je er ook ervaringen van andere ouders, opvoedcursussen, interessante links en nieuwtjes.  

Bekijk eens de tips: https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/

Samen spelen of ruzie maken?
https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/opvoeden/samen-spelen-of-ruzie-maken.html

Hoe organiseer je leuke en goedkope activiteiten voor/met kinderen?www.loes.nl/tips/basisschoolkind/opvoeden/hoe-organiseer-je-leuke-en-goedkope-activiteiten.html 

Loes Dinkelland

Staat de informatie die je zoekt online er niet bij? Neem dan gerust contact op met Loes Dinkelland via het telefoonnummer: 0541-854100. Of stel je vraag online via www.loes.nl/contact.

Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Leergeld Dinkelland probeert die uitsluiting te voorkomen. Leergeld ondersteunt ouders, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan sport, muziek, een schoolreis, schoolkamp etc. De financiële bijdrage die Leergeld verstrekt gaat altijd rechtstreeks naar een vereniging of sportclub. Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in Dinkelland wonen en van wie de ouders een inkomen hebben dat minder is dan 130% van het bijstandsniveau.

Wat Leergeld te bieden heeft en hoe u gebruik kunt maken van Leergeld vindt u op de website http://www.leergeld.nl/dinkelland

  • Activiteiten en ondersteuning