Financieel

Geld is een levensbehoefte waar je niet zonder kunt. Er zijn diverse instanties in Dinkelland die u kunnen helpen als het wat moeilijker is.

Stadsbank

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te worden. Als u moeite heeft om uw financiën op orde te houden of als er sprake is van financiële problemen dan kan de Stadsbank u van dienst zijn. 

De Stadsbank helpt u met het op orde krijgen van uw financiën. Samen met een adviseur van de Stadsbank brengt u overzicht aan in uw financiële situatie. Als u schulden heeft dan proberen zij afspraken te maken met uw schuldeisers om tot een oplossing te komen. Meer informatie:   www.stadsbankoostnederland.nl

Schulddienstverlening gemeente Dinkelland

Heeft u (dreigende) schulden? Dan kunt u misschien hulp krijgen van de consulent schulddienstverlening van de gemeente. Zij ondersteunen u bij het vinden van oplossingen om uw schulden af te lossen. Voor meer informatie; 0541-854100; of mail: schulddienstverlening@noaberkracht.nl

WERK en INKOMEN gemeente Dinkelland

Voor vragen over het mutatieformulier, de aanvraag of uitkering, bijzondere bijstand en aanverwante zaken kan men op het inloopspreekuur terecht in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5 in Denekamp. Dit spreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bij de balie van Schakel.

Telefoon: 0541-854401 of mail: werkeninkomen@noaberkracht.nl

Wilt u formulieren zoals inkomstenbriefjes, mutatieformulieren etc. inleveren? Dan kunt u deze afgeven bij de balie van Schakel of deponeren in de blauwe brievenbus in de hal van het gemeentehuis.

De minimaregelingen, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag  kunnen digitaal worden aangevraagd via onderstaande linken. Let op! Via deze link komt u terecht in het digitale loket van de gemeente Oldenzaal. Als inwoner van de gemeente Dinkelland kunt u daar wel uw aanvraag indienen.

https://www.dinkelland.nl/minima-regelingen-en-bijzondere-bijstand

https://www.dinkelland.nl/individuele-inkomenstoeslag

 

Vergoeding identiteitsbewijs

In Nederland geldt een identificatieplicht. Dit houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen aan politie en toezichthouders.

Vanaf 18 jaar kan er éénmaal in de 10 jaar een vergoeding worden aangevraagd voor de aanschaf van een identiteitskaart.

Een vergoeding aanvragen of voor meer informatie:  werkeninkomen@noaberkracht.nl of per telefoon: 0541-854401

 

Tegemoetkoming schoolkosten Bol-studenten

Het ministerie OC&W heeft geld beschikbaar gesteld om studenten uit minimagezinnen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke leermiddelen. Zo hoeven financiële redenen geen belemmering meer te zijn om een MBO opleiding te starten.

Denk hierbij aan de aanschaf van een laptop, boeken, licenties, kleding en materialen. Voor het ROC van Twente geldt dat leermiddelen waarvoor een volledige vergoeding wordt gegeven in het bezit komen van het ROC van Twente. Studenten kunnen de leermiddelen op bruikleenbasis gebruiken gedurende de inschrijving van de opleiding.

Het Studiefonds kan alleen helpen als ook je eigen sociale netwerk, de gemeente waarin je woont, fondsen of DUO (studiefinanciering) geen bijdrage kunnen leveren. Er geldt een procedure die beschrijft aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Gezinnen die van deze regeling gebruik willen maken kunnen zich melden bij de opleiding waar ze ingeschreven staan. Wanneer de opleiding via het ROC van Twente gevolgd wordt stuur je voor meer informatie een mail naar studiefonds@rocvantwente.nl

 

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer en lukt het u niet om met uw inkomsten rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossingen betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst? Wacht niet te lang voordat u om hulp vraagt. Hoe eerder, hoe beter!

Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt u hulp.

U kunt altijd een afspraak maken met de adviseurs schuldhulpverlening. Zij geven u informatie over de schuldhulpverlening die het ROZ u kan bieden. Zij kunnen u tijdelijk aanvulling geven op uw inkomen of u kunt gebruik maken van hun financieringsarrangement. Zij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw schulden.

Contact
ROZ Groep / schuldhulpverlening
Ondernemerscentrum H164 / Enschedesestraat 164 / 7552 CL Hengelo
Postbus 461 / 7550 AL Hengelo
(074) 241 51 00
www.rozgroep.nl
schuldhulpverlening@rozgroep.nl
lid van de NVVK

 

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Dinkelland en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Dinkelland er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek Dinkelland / Kultuurhus Denekamp.
Mail: dinkelland@vrijwilligindebuurt.nl
Website: www.vrijwilligindebuurt.nl

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Dinkelland, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Dinkelland

Meedoen in Dinkelland is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar armoedepreventie@swtd.nl.