Landelijke hulp instanties

In Nederland zijn veel organisatie die willen helpen. Hieronder vind je een aantal landelijke organisaties die je kunt benaderen.

De kindertelefoon

De kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, die in vertrouwen willen praten over een probleem. Ben je tussen de 8 en 18 jaar bel dan 0800 0432 (gratis en anoniem) of chat met
De Kindertelefoon. www.dekindertelefoon.nl

Kadera - aanpak huiselijk geweld

Kadera wil ervoor zorgen dat huiselijk geweld stopt en niet meer terugkomt. En beter nog; dat het niet ontstaat. Daarom biedt Kadera naast opvang, begeleiding, het Personenalarm AWARE en nazorg ook preventie en deskundheidsbevordering voor professionals. Zo wil Kadera bijdragen aan een samenleving waarin geen plaats is voor huiselijk geweld. Kadera pakt ook gedwongen prostitutie (loverboys) en geweld vanwege de familie – eer aan. Kadera helpt huiselijk geweld te stoppen in Overijssel, bij jongere mensen en bij volwassenen.

Met hulp lukt het vaak het geweld te stoppen. Neem daarom contact op met Veilig Thuis (0800 2000) in jouw regio. Veilig thuis biedt advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bespreken met jou je veiligheid en wat je nodig hebt. Wanneer het nodig is verwijzen zij je door naar Kadera, of naar een andere organisatie.
Belangrijk is dat jij aan de bel trekt! Hoe eerder jij dat doet, hoe sneller Kadera jou kan helpen het geweld te stoppen!

Bel voor hulp en advies Veilig Thuis: 0800 – 2000 of Kadera 088 – 422 24 95.
Op www.kadera.nl is meer informatie te vinden over Kadera.

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Dinkelland en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Dinkelland er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek Dinkelland / Kultuurhus Denekamp.
Mail: dinkelland@vrijwilligindebuurt.nl
Website: www.vrijwilligindebuurt.nl

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Dinkelland, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Dinkelland

Meedoen in Dinkelland is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar armoedepreventie@swtd.nl.