Opleiding

Na het behalen van je diploma op het Voortgezet onderwijs kun je verder studeren aan het MBO, HBO of Universiteit. Er zijn dan mogelijkheden om een stuk goedkoper te kunnen reizen en studeren. Hieronder staat beschreven wat je kunt aanvragen. 

Openbaar vervoer

Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Aanvraag bij voorkeur minimaal 3 maanden voordat je opleiding start.

Voorwaarden
Je kunt het studentenreisproduct krijgen als je:

  • een voltijdopleiding (bol) doet aan het mbo. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kan dat niet.
  • de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Duo & Studiefinanciering

Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor Studiefinanciering. Meer informatie vind je op: www.duo.nl

Tegemoetkoming schoolkosten Bol-studenten

Het ministerie OC&W heeft geld beschikbaar gesteld om minderjarige BOL-studenten uit minimagezinnen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke leermiddelen. Zo hoeven financiële redenen geen belemmering meer te zijn om een MBO opleiding te starten.

Denk hierbij aan de aanschaf van een laptop, boeken, licenties, kleding en materialen. Voor het ROC van Twente geldt dat leermiddelen waarvoor een volledige vergoeding wordt gegeven in het bezit komen van het ROC van Twente. Studenten kunnen de leermiddelen op bruikleenbasis gebruiken gedurende de inschrijving van de opleiding.

Het Studiefonds kan alleen helpen als ook je eigen sociale netwerk, de gemeente waarin je woont, fondsen of DUO (studiefinanciering) geen bijdrage kunnen leveren. Er geldt een procedure die beschrijft aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Gezinnen die van deze regeling gebruik willen maken kunnen zich melden bij de opleiding waar ze ingeschreven staan. Wanneer de opleiding via het ROC van Twente gevolgd wordt stuur je voor meer informatie een mail naar studiefonds@rocvantwente.nl

Het schoolpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen wanneer het inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum voor alles wat jouw kinderen nodig hebben voor school. Voor een kind in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar woonachtig in de Gemeente Dinkelland, is het schoolpakket beschikbaar. Dit geld is te besteden voor bijvoorbeeld: schoolmateriaal, schooltas, fiets, telefoon, laptop, tablet, rekenmachine enzovoort. Het is een bedrag van maximaal € 300,00 per kind, per jaar. Uitgangspunt hierbij is dat een fiets, laptop/tablet en telefoon een levensduur hebben van 4 jaar.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de Voedselbank, de Verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het schoolpakket aanvragen?

  • De ouders/verzorgers van het kind
  • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en de Participatiewet
  • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
  • De Politie
  • Sociaal Werkers van SWTD/Wijkracht
  • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
  • Stichting Leergeld
  • Verjaardagsbox

Waar kan het schoolpakket aangevraagd worden?

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD). Ouders geven aan hoeveel geld ze voor welk doel nodig hebben. Het geld wordt door SWTD op hun rekening gestort waarbij de voorwaarde geldt dat ouders achteraf kunnen aantonen dat het geld aan de kinderen besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Meedoen in Dinkelland; 085-0479400, mail: armoedepreventie@swtd.nl

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Dinkelland en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Dinkelland er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek Dinkelland / Kultuurhus Denekamp.
Mail: dinkelland@vrijwilligindebuurt.nl
Website: www.vrijwilligindebuurt.nl

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Dinkelland, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Dinkelland

Meedoen in Dinkelland is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar armoedepreventie@swtd.nl.